[addtoany]

This Chaplet is also available in other Languages…

येशू प्रार्थना चैपलेट


चमत्कारी येशू प्रार्थना चैपलेट
(सबै प्राणहरूको लागि परमेश्वरको कृपाको लागि चिन्तनशील जपमा)

प्रतीक चिन्ह

[℣] लीडर  [℟] प्रतिक्रिया  [Ⱥ] सबै सँगै

रोजरी माला प्रयोग गर्नुहोस्

क्रसमा

क्रसको चिन्ह

+ पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा + आमेन

सुरुको प्रशंसा र धन्यवादको भजनसंग्रह

आइतवार
[℣] (भजनसंग्रह 103:1-5) मेरो आत्मा, परमप्रभुको प्रशंसा गर! प्रत्येक मेरो अङ्गले उहाँको पवित्र नाउँको गुण-गान गर्दछ। हे मेरो आत्मा, परमप्रभुको प्रशंसा गर अनि नबिर्सि कि उहाँ नै वास्तवमा कृपालु हुनुहुन्छ। परमेश्वरले हाम्रा सारा पापहरू क्षमा गरिदिनु हुन्छ। उहाँले हाम्रा सारा रोगहरू निको पारिदिनु हुन्छ। परमेश्वरले चिहानबाट हाम्रो जीवन बचाँउनु हुन्छ अनि हामीलाई उहाँले प्रेम र दया गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त राम्रा कुराहरू दिनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो जवानीलाई गरूड़ जस्तो नयाँ तुल्याउनुहुन्छा [℟] (भजनसंग्रह 136:1) हामी परमप्रभुको प्रशंसा गरौं! किनभने उहाँ भलो हुनुहुन्छ। उहाँको स्नेहपूर्ण करूणा अनन्तसम्म रहनेछ।
सोमबार
[℣] (भजनसंग्रह 103:8-12) परमप्रभु अनुग्रही र करूणामय हुनुहुन्छ। परमेश्वर संवेदनशील र मायालु हुनुहुन्छ। परमप्रभुले सधैँ आलोचना गर्नु हुन्न परमप्रभु सधैँ हामीसँग क्रोधित भएर बस्नु हुन्न। हामीले परमेश्वरको विरूद्ध पाप गर्यौं। तर उहाँले हामीलाई कुनै प्रकारको दण्ड दिनु भएन, जसको लागि हामी योग्य थियौं। परमेश्वरको प्रेम आफ्ना भक्तजनहरूमा पृथ्वीदेखि आकाशको उचाई जस्तै अग्लो छ। अनि परमेश्वरले हाम्रो पापहरू पूर्व र पश्चिम टाढा-टाढा रहे जस्तो टाढो राखि दिनुभयो। [℟] (भजनसंग्रह 136:1) हामी परमप्रभुको प्रशंसा गरौं! किनभने उहाँ भलो हुनुहुन्छ। उहाँको स्नेहपूर्ण करूणा अनन्तसम्म रहनेछ।
मंगलबार
[℣] (भजनसंग्रह 103:17-22) तर परमप्रभुले आफ्ना भक्तजनहरूलाई सधैँ माया गर्नुभयो अनि उहाँले आफ्ना भक्तजनहरूलाई अनवरत प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको धार्मिकता तिनीहरूका छोरा-नातिमाथि अनन्तदेखि अनन्तसम्म रहन्छ। परमेश्वर ती मानिसहरूका लागि असल हुनुहुन्छ, जसले उहाँको करार पालन गर्छ। परमेश्वर ती मानिसहरूका लागि असल हुनुहुन्छ, जसले उहाँको आदेश पालन गर्छन्। परमेश्वरको सिंहासन स्वर्गमा छ। अनि उहाँले सबै थोकमा शासन गर्नुहुन्छ। हे स्वर्गदूतहरू, परमप्रभुको प्रशंसा गर। तिमीहरू शक्तिशाली सिपाहीहरू हौ जसले उहाँको आज्ञा पालन गर्छन्। तिमीहरू ध्यानपूर्वक उहाँका कुराहरू सुन्छौ अनि आज्ञाहरू पालन गर्छौ। हे उहाँका सबै सिपाहीहरू! परमप्रभुको प्रशंसा गर। तिमीहरू उहाँको दासहरू हौ। जो परमप्रभुले इच्छा गर्नुहुन्छ तिमीहरू त्यही काम गर्दछौ। परमप्रभुले प्रत्येक थोक प्रत्येक ठाउँमा बनाउनु भयो।
परमेश्वरले प्रत्येक ठाउँमा भएका सबै थोकहरूमा राज गर्नु हुन्छ, अनि ती सबै थोकहरूले परमप्रभुको गुण-गाऊनु पर्छ! हे मेरो प्राण परमप्रभुको गुण-गान गर!  
[℟] (भजनसंग्रह 136:1) हामी परमप्रभुको प्रशंसा गरौं! किनभने उहाँ भलो हुनुहुन्छ। उहाँको स्नेहपूर्ण करूणा अनन्तसम्म रहनेछ।
बुधवार
[℣] (भजनसंग्रह 145:1-7) म मेरो परमेश्वरको प्रशंसा गर्छु र मेरो राजाको प्रशंसा गर्दछु। म तपाईंको नाउँलाई सदा-सर्वदा धन्य मान्नेछु। म प्रत्येक दिन तपाईंको प्रशंसा गर्छु। म तपाईंको नाउँलाई सदा-सर्वदा प्रशंसा गर्नेछु। परमप्रभु महान् हुनुहुन्छ, मानिसहरू उहाँको अत्यन्त गुणगान गर्दछन्, उहाँले गर्नु वा रच्नुभएको महान् चीजहरू हामी गन्न पनि सक्तैनौं। परमप्रभु, तपाईंले गर्नु वा रच्नुभएको कार्यहरूका निम्ति मानिसहरूले सदा-सर्वदा र अनन्तरूपमा प्रशंसा गर्नेछन्। तपाईंको शाही र महिमा अश्चर्यजनक छन्
म तपाईंको आश्चर्यकामहरूको बारेमा भन्ने छु। हे परमप्रभु, मानिसहरूले तपाईंका आश्चर्यजनक कार्यहरूको बारेमा भन्नेछन्। म तपाईंले गर्नु भएको महान् कार्यहरूको बारेमा भन्नेछु। मानिसहरूले तपाईंले गर्नुभएका राम्रा कुराहरूको प्रशंसा गर्दछन्। मानिसहरूले तपाईंकै धार्मिकताको गीत गाउने छन्। 
[℟] (भजनसंग्रह 136:1) हामी परमप्रभुको प्रशंसा गरौं! किनभने उहाँ भलो हुनुहुन्छ। उहाँको स्नेहपूर्ण करूणा अनन्तसम्म रहनेछ।
बिहीबार

[℣] (भजन संहिता 145:8-13) परमप्रभु अनुग्रही र दयाले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ। परमप्रभु धीरजी र मायालु हुनुहुन्छ। परमप्रभु प्रत्येक मानिसको लागि असल हुनुहुन्छ। परमेश्वरले बनाउनु भएको प्रत्येक कुरामाथि आफ्नो दया देखाउनु हुन्छ। परमप्रभु, जुन कुराहरू तपाईंले गर्नुभयो त्यसले तपाईंको प्रशंसा ल्याउँदछ। तपाईंका भक्तजनहरूले तपाईंको गुण गाउँछन्। तिनीहरूले भन्छन्, तपाईंको राज्य कति महान् छ। तिनीहरूले भन्छन् तपाईं कति महान् हुनुहुन्छ। परमप्रभु, यसकारण अन्य मानिसहरूले तपाईंले गर्नु भएका महान् कार्यहरूका विषयमा सिक्नेछन्। मानिसहरूले तपाईंको राज्य कति महान् र आश्चर्यपूर्ण छ भनेर सिक्नेछन्। परमप्रभु, तपाईंको राज्य सदा-सर्वदा रहनेछ। तपाईंको प्रभुत्व सदा-सर्वदा रहिरहनेछ। [℟] (भजनसंग्रह 136:1) हामी परमप्रभुको प्रशंसा गरौं! किनभने उहाँ भलो हुनुहुन्छ। उहाँको स्नेहपूर्ण करूणा अनन्तसम्म रहनेछ।

शुक्रवार
[℣] (भजन संहिता [℣] (भजन संहिता 145:14-19) पतन भएका मानिसहरूलाई परमप्रभुले उठाउनु हुन्छ। परमप्रभु जो सङ्कटहरूमा पर्दछन् उनीहरूलाई सघाउनु हुन्छ। परमप्रभु, सम्पूर्ण जीवित प्राणीहरूले आफ्नो भोजनको लागि तपाईंलाई नै खोज्दछन् अनि तपाईंले तिनीहरूलाई ठीक समयमा नै आहार दिनुहुन्छ। परमप्रभु, तपाईं आफ्ना हातहरू खुल्ला पार्नुहोस् अनि तपाईंले प्रत्येक जीवित प्राणीहरूलाई उनीहरूको आवश्यकता अनुसार सबै थोकहरू दिनुहोस्। परमप्रभुले गर्नुभएको प्रत्येक कुरा धार्मिक अनि उचित छ। प्रत्येक कुराहरूबाट उहाँ कति भलो हुनुहुन्छ, भन्ने दर्शन्छ। जसले परमप्रभुको साथ माग्छ उहाँ ती प्रत्येकको नजीक हुनुहुन्छ। जसले परमप्रभुलाई साँच्चो मनले पूज्दछ उहाँ ती प्रत्येकको नजीक हुनुहुन्छ। परमप्रभुले त्यही गर्नुहुन्छ जो भक्तजनहरूले चाहन्छन्। परमप्रभुले उहाँका भक्तजनहरूले सहायताको निम्ति गरेको पुकार सुन्नु हुन्छ। उहाँले उनीहरूको प्रार्थनालाई जवाफ दिनुहुन्छ र तिनीहरूलाई बचाउनुहुनेछ। [℟] (भजनसंग्रह 136:1) हामी परमप्रभुको प्रशंसा गरौं! किनभने उहाँ भलो हुनुहुन्छ। उहाँको स्नेहपूर्ण करूणा अनन्तसम्म रहनेछ।
शनिबार
[℣] (भजनसंग्रह 112:1-4,7) परमप्रभुको प्रशंसा गर! कुनै मानिसले परमेश्वरको डर र आदर राख्दछ। त्यस मानिसले परमेश्वरका आज्ञाहरू मन पराउँदछ र ऊ सुखी हुनेछ। उनका सन्तानहरू पृथ्वीमा महान् हुनेछ। असल मानिसका सन्तानहरूलाई साँच्चो रूपमा आशीर्वाद दिइनेछ। त्यस मानिसको परिवारहरू अति सम्पन्न हुनेछ अनि उसको भद्रता सदा-सर्वदा रहने छ। सोझा मानिसहरूको लागि, परमेश्वर अन्धकारमा चम्किरहने ज्योतिको स्वरूप हुनुहुन्छ। परमेश्वर धर्मी, दयालु र करूणामय हुनुहुन्छ। [℟] (भजनसंग्रह 136:1) हामी परमप्रभुको प्रशंसा गरौं! किनभने उहाँ भलो हुनुहुन्छ। उहाँको स्नेहपूर्ण करूणा अनन्तसम्म रहनेछ।

पश्चातापको कार्य
[Ⱥ] प्रभु येशू ख्रीष्ट, तपाईं परमेश्वरको थुमा हुनुहुन्छ; तपाईं संसारको पाप हटाउन। पवित्र आत्माको अनुग्रहले मलाई तपाईंको पितासँगको मित्रतामा फर्काउँछ, तपाईंले मेरो निम्ति बगाएको रगतमा भएका पापको दागबाट मलाई शुद्ध पार्नुहोस्, र तपाईंको नामको महिमाको लागि मलाई नयाँ जीवनतर्फ उठाउनुहोस्। आमेन।

24I3 JesusPrayerEN

प्रारम्भिक मोतीमा

प्रभुको प्रार्थना

[℣] हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा झैं यस पृथ्वीमा पूरा होस्। [℟] हाम्रो दिनभरिको रोटी आज हामीलाई दिनुहोस्, अनि हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस्। जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौं, हामीलाई परीक्षामा नलिनुहोस् तर दुष्टहरूबाट बँचाउनु होस्। आमेन

प्रणाम मरिया (3x)
[℣] प्रणाम मरिया कृपापूर्ण, प्रभु तपाईसँग छन्, धन्य तपाई आईमाईहरुमा अनि धन्य तपाईको गर्भको फल, ईशु। [℟] हे सन्ता मरिया परमेश्वरको आमा, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरुको लागि अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन

महिमा होस्
[℣] पिता, पुत्र अनि पवित्र आत्मालाई महिमा होस्। [℟] जसरी आदिमा थियो अहिले छ अनि अनन्तसम्म हुनेछ। आमेन

दशक मोती मा

पहिलो दशक

“उहाँ मात्र जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ”

शास्त्र चिन्तन—यर्मिया 10:10a,12

तर याहवेह चाँहि साँच्चो परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ मात्र जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ राजा हुनुहुन्छ, जसले सदाकाल शासन चलाउनु हुन्छ। परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, जसले पृथ्वीलाई आफ्नो शक्तिले सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले आफ्नो ज्ञानले संसारलाई रच्नु भयो अनि उहाँले आफ्नो समझद्वारा आकाशलाई फैलाउनुभयो।

येशू प्रार्थना (10x)
[℣] येशू ख्रीष्ट, जीवित परमेश्वरको पुत्र, म पापीमाथि दया गर्नुहोस् [℟] मेरो स्वामी, ममाथि दया गर्नुहोस् किनकि म दिनभर तपाईंलाई पुकार्छु।

पवित्र परमेश्वर (3x)
[℣] हे पवित्र परमेश्वर, हे पवित्र शक्तिशाली, हे पवित्र अमर [℟] हामीमाथि र सम्पूर्ण विश्वलाई दया गर्नुहोस्।

दोस्रो दशक

 

“उहाँको नाउँ येशू राख्नु”

शास्त्र चिन्तन—लूका 1:30-33

ती दूतले उनलाई भने, “डराउनु पर्दैन मरियम, किनभने परमेश्वर तिमीसित अत्यन्त खुशी हुनुहुन्छ। सुन! तिमी गर्भवती हुनेछौ अनि तिमीले एउटा छोरो जन्माउनेछौ। अनि उहाँको नाउँ तिमीले येशू राख्नु। उहाँ महान् हुनुहुनेछ र सर्वोच्च परमेश्वरका पुत्र कहलाईनु हुनेछ। परमप्रभु परमेश्वरले उहाँलाई उहाँको पुर्खा दाऊदको सिंहासन दिनुहुनेछ। उहाँले याकूबका घरानामाथि सधैँका लागि शासन गर्नुहुनेछ। येशूको राज्यको अन्त्य कहिल्यै हुनेछैन।”

येशू प्रार्थना (10x)
[℣] येशू ख्रीष्ट, जीवित परमेश्वरको पुत्र, म पापीमाथि दया गर्नुहोस् [℟] मेरो स्वामी, ममाथि दया गर्नुहोस् किनकि म दिनभर तपाईंलाई पुकार्छु।

पवित्र परमेश्वर (3x)
[℣] हे पवित्र परमेश्वर, हे पवित्र शक्तिशाली, हे पवित्र अमर [℟] हामीमाथि र सम्पूर्ण विश्वलाई दया गर्नुहोस्।

तेस्रो दशक

“तपाईं ख्रीष्ट हुनुहुन्छ”

शास्त्र चिन्तन—मत्ती 16:15-17

तब येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “तिमीहरू चाहिं मलाई को हो भन्छौ?” शिमोन पत्रुसले जवाफ दिए, “तपाईं ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरको पुत्र।” येशूले भन्नुभयो, “तिमी धन्य हौ, हे योनाको छोरो शिमोन। कुनै पनि मानव जातिले तिमीलाई यो सिकाएको होइन। स्वर्गमा भएका मेरा पिताले तिमीलाई प्रकाश गरिदिनुभएको हो।

येशू प्रार्थना (10x)
[℣] येशू ख्रीष्ट, जीवित परमेश्वरको पुत्र, म पापीमाथि दया गर्नुहोस् [℟] मेरो स्वामी, ममाथि दया गर्नुहोस् किनकि म दिनभर तपाईंलाई पुकार्छु।

पवित्र परमेश्वर (3x)
[℣] हे पवित्र परमेश्वर, हे पवित्र शक्तिशाली, हे पवित्र अमर [℟] हामीमाथि र सम्पूर्ण विश्वला
ई दया गर्नुहोस्।

चौथो दशक

“हे येशू, मलाई मद्दत गर्नुहोस्”

शास्त्र चिन्तन—मर्कूस 10:46-52

उनीहरू यरीहो शहरमा आईपुगे। तब येशू आफ्ना चेलाहरू र अरू धेरै मानिसहरूसँग त्यो शहर छोड्दै हुनु हुन्थ्यो। एउटा अन्धो मानिस, बारतिमै नाम गरेको सडकको एक छेउमा बसिरहेको थियो। त्यसले सधैँ पैसा मगिरहन्थ्यो। त्यस अन्धो मानिसले नासरतदेखि येशू त्यत्तैतिर आउनु हुँदैछ भन्ने सुन्यो। त्यो चिच्याउन लाग्यो, “हे येशू, दाऊदका पुत्र, कृपया मलाई मद्दत गर्नुहोस्।” धेरै मानसहरूले त्यस अन्धो मानिसलाई हकारे अनि चूप लाग्नु भनेर निन्दा गरे। तीनीहरूले त्यसलाई केही नबोल्नु भनि हुकूम गरे। तर त्यो अन्धो मानिस झन्-झन् चिच्याइनै रह्यो, “हे दाऊदका पुत्र मलाई मद्दत गर्नुहोस्।” येशू त्यँही रोकिनु भयो अनि भन्नुभयो, “त्यस मानिसलाई मकहाँ आउनु भन।” अनि तिनीहरूले त्यस अन्धो मानिसलाई बोलाए। तिनीहरूले भने, “खुशी होऊ उठ येशूले तिमीलाई बोलाउनु दैछ।” त्यो अन्धो मानिस जुरुक्क उठ्‌यो। उसले आफ्नो वस्त्र त्यहीं फ्याँकेर, उफ्रँदै येशूकहाँ गयो। येशूले त्यस मानिसलाई भन्नुभयो, “मैले तिम्रो निम्ति के गरेको चाहन्छौ?” त्यो अन्धो मानसले जवाफ दियो, “हे गुरूज्यू म फेरि मेरो दृष्टि चाहन्छु।” येशूले भन्नुभयो, “जाऊ, तिमी निको भयौ किनभने तिमीले विश्वास गर्यौ।” त्सपछि त्यस अन्धो मानिसले फेरि दृष्टि प्राप्त गर्यो, र त्यसले येशूलाई नै पछ्यायो।

येशू प्रार्थना (10x)
[℣] येशू ख्रीष्ट, जीवित परमेश्वरको पुत्र, म पापीमाथि दया गर्नुहोस् [℟] मेरो स्वामी, ममाथि दया गर्नुहोस् किनकि म दिनभर तपाईंलाई पुकार्छु।

पवित्र परमेश्वर (3x)
[℣] हे पवित्र परमेश्वर, हे पवित्र शक्तिशाली, हे पवित्र अमर [℟] हामीमाथि र सम्पूर्ण विश्वलाई दया गर्नुहोस्।

पाँचौं दशक

“हे परमेश्वर, म प्रति दया गर्नुहोस्। म एउटा पापी हुँ”

शास्त्र चिन्तन—लूका 18:9-14

कतिजना मानिसहरूले सोचे कि तिनीहरू खुबै असल छन्। तिनीहरूले प्रत्येकलाई हेला गर्छन्। येशूले भयोः “कुनै एक समयमा फरिसी र एकजना महसूल उठाउने मानिस थिए। एकदिन ती दुवै मन्दिरमा प्रार्थना गर्न गए। फरिसी कर उठाउनेदेखि केही टाढा उभियो। जब त्यो फरिसीले प्रार्थना शुरू गर्यो, त्यसले भन्यो, ‘हे परमेश्वर, तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु किनभने म अरू जस्तो नराम्रो मानिस होइन। म चोरी, ठग र व्यभिचारी पापहरू गर्दिन। म तपाईंलाई धन्यवाद चढाउँछु कारण म यो महसूल उठाउने जस्तो नराम्रो होइन। म असल छु; हप्तामा दुइपल्ट उपवास बस्छु अनि आफ्नो कमाईबाट दशांश दिन्छु।’ “त्यो महसूल उठाउने एक्लै अलि पर उभिरहेको थियो। जब त्यसले प्रार्थना गर्यो, त्यसले स्वर्गपट्टी पनि हेरेन। त्यसले परमेश्वरको अघि आफूलाई अति तुच्छ पायो। त्यसले भन्यो, ‘हे परमेश्वर, म प्रति दया गर्नुहोस्। म एउटा पापी हुँ।’ म तिमीहरूलाई भन्दछु, जब त्यो घर गयो, त्यो परमेश्वरसँग ठीक थियो। तर त्यो फारिसी, जसले आफूलाई असल हुँ भन्ने सम्झन्थ्यो त्यो परमेश्वरसँग ठीक थिएन। जुन मानिसले आफूलाई ठूलो ठान्दछ त्यो तुच्छ हुनेछ। तर जुन मानिसले आफूलाई तुच्छ ठान्छ त्यो महान हुनेछ।”

येशू प्रार्थना (10x)
[℣] येशू ख्रीष्ट, जीवित परमेश्वरको पुत्र, म पापीमाथि दया गर्नुहोस् [℟] मेरो स्वामी, ममाथि दया गर्नुहोस् किनकि म दिनभर तपाईंलाई पुकार्छु।

पवित्र परमेश्वर (3x)
[℣] हे पवित्र परमेश्वर, हे पवित्र शक्तिशाली, हे पवित्र अमर [℟] हामीमाथि र सम्पूर्ण विश्वलाई दया गर्नुहोस्।

भजनसंग्रह  86: 1-7 बाट प्रार्थनाको समापन
[℣] म दरिद्र र असहाय मानिस हुँ। हे परमप्रभु, दया ग
रि मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस्, अनि उत्तर दिनुहोस्। हे परमप्रभु, म तपाईंको भक्त हुँ, दयागरी मलाई बचाउनु होस्। म तपाईंको दास हुँ, तपाईं मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ, मेरो भरोसा तपाईंमा छ, मलाई रक्षा गर्नुहोस्। मेरो स्वामी, ममाथि दया गर्नुहोस् किनकि म दिनभर तपाईंलाई पुकार्छु। [℟] हे स्वामी, म मेरो जीवनलाई तपाईं कै हातमा सुम्पिन्छु। मलाई उपयोगी बनाउनु होस्, म तपाईंको दास हुँ। हे स्वामी, तपाईं धर्मी र दयालु हुनुहुन्छ। तपाईका मानिसहरू तपाईंलाई सहयोग माग्छन्, तपाईं ती मानिसहरूलाई साँच्चि नै प्रेम गर्नुहुन्छ। परमप्रभु, मेरो प्रार्थना ग्रहण गर्नुहोस्। कृपादानको निम्ति मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस्। परमप्रभु, म मेरो सङ्कटको समयमा तपाईंलाई प्रार्थना गर्दछु, म जान्दछु तपाईंले जवाफ दिनु हुनेछ! 

पुर्गेरेटरीमा आत्माहरूको लागि प्रार्थना
[℣] सबैभन्दा दयालु येशू, तपाईंले भन्नुभयो कि तपाईं कृपा चाहनुहुन्छ; यसैले म तपाईंको अति दयालु हृदयको प्राणमा पुर्गेरेटरीमा आत्माहरु लाई ल्याउँछु, आत्माहरु जो तपाईलाई धेरै माया गर्छन्, र अझै तिनिहरु जसले तपाईको न्यायको बदला लिनु पर्छ। तपाईंको हृदयबाट निस्केको रगत र पानीको धाराले पूर्गेटरीको ज्वालालाई बाहिर फ्याँक्न सकून्, त्यहाँ पनि तपाईंको कृपाको शक्ति मनाउन सकिन्छ। [℟] येशू, तिनीहरूलाई अनन्त विश्राम दिनुहोस् र तिनीहरूमाथि सदाको लागि ज्योति चम्कोस्। आमेन।

परमेश्वरको पवित्र आमाको रक्षाको लागि प्रार्थना
[Ⱥ] हे सन्ता मरिया परमेश्वरको आमा, तपाईं स्वर्ग र पृथ्वीमा सबै प्राणीहरूभन्दा माथि हुनुहुन्छ, करूबहरूभन्दा उत्कृष्ट, यहाँ सबै अरू भन्दा महान हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टले आफ्ना मानिसहरूलाई तपाईं कवच उडाउनेलाई ढाल र बचाउनको लागि शक्तिशाली सुरक्षाको रूपमा दिनुभयो। हे आमा, हाम्रो अद्भुत शरणस्थान, हामी तपाईंको मिठो सुरक्षा सम्झन्छौं र येशू ख्रीष्टलाई सदाका लागि उहाँको दयाको लागि बिन्ती गर्दछौं। आमेन

॰॰॰
[℣] ईश्वरीय सहयोग हामीसँग सँधै रहोस्, [℟] र परमेश्वरको कृपा मार्फत, प्रस्थान विश्वासीहरूको आत्मा, शान्ति मा आराम गर्न सक्छन्। आमेन

क्रसको चिन्ह

+ पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा + आमेन

भजन भिडियो: येशु कस्तो प्यारो मित्र


यो येशू प्रार्थना पुस्तिका अंग्रेजी संस्करणबाट अनुवाद गरिएको छ।